zoek

 
 

Wie zijn wij?

Smart Grids Flanders (SGF) is de ledenorganisatie die zich inzet om de uitrol van slimme elektriciteitsnetten of ‘smart grids’ te faciliteren, zowel in Vlaanderen als internationaal. Smart Grids Flanders brengt relevante spelers uit het bedrijfsleven, de onderzoekswereld en betrokken overheidsinstanties samen en vormt een platform voor kennisdeling, netwerking en projectondersteuning. De vier inhoudgedreven themagroepen binnen Smart Grids Flanders organiseren verdiepende seminaries voor specialisten, terwijl de jaarlijkse Smart Grid School –  een driedaags opleidingstraject – nieuwkomers snel wegwijs maakt in de slimme energiewereld. Smart Grids Flanders initieert projecten en brengt partners samen. 

Smart Grids Flanders is

een platform van en voor alle bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de energienetwerken van de toekomst.

meer over Smart Grids Flanders

 
 

Smart Grids Flanders

powered by

voka
energyville

Smart Grids Flanders

is lid van

voka