zoek

 
 

Partners

Organisaties met een sterke interesse en kennis van deelaspecten van smart grids zijn cruciale partners voor Smart Grids Flanders. Deze interesse kan zowel  een technologische, socio-economische als juridische insteek hebben, of vooral nuttig zijn op vlak van projectfinanciering . Door de partnerorganisaties ondersteunen Smart Grids Flanders in het streven naar de ontwikkeling van de energienetwerken van de toekomst. Via Smart Grids Flanders komen leden in contact met de partnerorganisaties die voor hen relevant zijn. 

 • Agentschap Ondernemen

  partner_image
 • Bryo

  Bryo, startersinitiatief van Voka, staat voor Bright & Young en is een netwerk van jonge, gedreven mensen die goesting hebben om hun ... partner_image
 • CeDuBo - Centrum voor Duurzaam Bouwen

  Vooral gekoppeld met de themagroep Home intelligence is er een interessante wisselwerking tussen het Centrum Duurzaam Bouwen en Smart Gri... partner_image
 • DSP Valley vzw

  De 100+ leden zijn (van KMO tot grote) bedrijven en onderzoeksinstellingen die actief zijn in de gehele waardeketen van micro-/nano-elekt... partner_image
 • ENERGIK

  ENERGIK is een zelfstandige vereniging zonder winstgevend doel die zich bezig houdt met de promotie van technologieën voor een rationeel... partner_image
 • EnergyVille

  partner_image
 • ETP Smart Grids

  The European Technology Platform for Electricity Networks of the Future, also called SmartGrids ETP, is the key European forum for the cr... partner_image
 • Eurelectric

  partner_image
 • EWI

  partner_image
 • Flanders Smart Hub

  Flanders Smart Hub wil de grondslagen leggen voor de transformatie van Vlaams-Brabant ... partner_image
 • Greenbridge

  Op de Greenbridge site worden innovatieve technologieën mbt energieproductie-, besparing en –efficiëntie gedemonstreerd, ‘s... partner_image
 • Leuven Inc.

  Leuven.Inc wenst als technologische platformorganisatie haar kennis, expertise, netwerk in te zetten om de brug te slaan tussen de kennis... partner_image
 • LSEC

  Expertnetwerk van IT security in Smart GridsPrivacy & Privacy impact voor Smart Meters & GridsEvoluties in... partner_image
 • Mainpress

 • ODE - Organisatie Duurzame Energie

  ODE Vlaanderen, de Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen, is de sectororganisatie voor duurzame energie in het Vlaams Gewest.... partner_image
 • OVED

  OVED - Overlegplatform voor Energiedeskundigen - biedt professionele ondersteuning aan de energiedeskundigen bij de uitoefening van zijn/... partner_image
 • Technology-Box

  Technology-Box is de verlenging van ons vakblad ELEKTROTECHNISCH ingenieur / l’ingénieur ELECTRICIEN en heeft als doel de professi... partner_image
 • Vleva

  Europa is meer en meer ons binnenland. Daarom moet Vlaanderen nauw betrokken zijn bij het Europees beleid. Zowel de Vlaamse overheid als ... partner_image
 • Vreg

  De VREG heeft een Beleidsplatform opgericht waarop de ontwikkelingen rond slimme meters en slimme netten kunnen ... partner_image
 • WaterstofNet

  partner_image
 •  

  Smart Grids Flanders

  powered by

  voka
  energyville

  Smart Grids Flanders

  is lid van

  voka